مراکز اقامتی

هتل صخره ای لاله کندوان

هتل صخره ای لاله کندوان

هتل صخره‌ای لاله کندوان یکی از هتل های اطراف تبریز است که اسمی طولانی ولی کنجکاوی برانگیز دارد. صخره‌ای؟ بله، صخره‌ای. هتل صخره‌ای لاله کندوان سومین ه...

نویسنده کامران حسابی /  
هتل کایا لاله پارک

هتل کایا لاله پارک

هتل کایا لاله پارک تبریز یکی از نوسازترین هتل‌هایی است که در تبریز ساخته شده و در همین مدت کوتاهی که از زمان افتتاحش می‌گذرد، یعنی از تیرماه سال 1395،...

نویسنده کامران حسابی /