ایران با توجه به شرایطی همچون همسایگی با کشور عراق و همچنین وجود مرقد مطهر امام رضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س) در ایران همه ساله پذیرای خیل عظیمی از زائرین و گردشگران عراقی می باشد.به همین دلیل دولت دو کشور تلاش میکنند که روز به روز شرایط اخذ ویزا را برای کسانی که تقاضای  دارند را تسهیل ببخشند.

دو کشور ایران و عراق اشتراکات فرهنگی و مذهبی غراوانی دارند که باعث پیوند محکم بین ملت دو کشور شده است.امروزه  جمعیت زیادی از عراق برای اهدافی مانند زیارت و درمان و ... به ایران سفر میکنند.

جهت درخواست ویزای ایران از عراق به  صفحه (درخواست خدمات) مراجعه بفرمایید